G17Plus – business portal

Vesti iz business sveta

Koliko je važan govor tela u komunikaciji

Počnimo pre svega pitanjem – šta je važnije: ono što govorimo ili način na koji smo to izgovorili? Sadržaj onoga što govorimo je svakako veoma važan, ali ono što ga čini potpunim i ono što mu daje ponekad i odlučujući karakter jeste gestikulacija, odnosno govor tela. Često je samo i gestikulacija dovoljna. Danas se njoj posvećuje mnogo pažnje, naročito u poslovnom kontekstu, odnosno kada je reč o ličnom unapređenju na polju mekih veština (engl. soft skils).

Zašto se govor tela smatra posebno važnim?

Gestikulacija razotkriva – to je ono što bi mnogi psiholozi rekli, jer ona zapravo predstavlja način da se uz ono što izgovaramo dobije informacija šta o tome mislimo, odnosno koji nam je stav. Govoru tela se sve više pridaje na značaju, te od nečega što je nesvesno postaje nešto što treba da kontrolišemo, makar u poslovnom okruženju. S druge strane, to nije jedino – svuda gde je važna komunikacija – a to su svi međuljudski odnosi. Dakle – govor tela je vodič ka uspešnoj komunikaciji.

Šta sve čini govor tela

Kada telo govori, ono to radi pokretima, koji su u centru pažnje pažljivih sagovornika. Osim toga, ti pokreti čine i da u komunikaciji budemo zapaženiji, naravno, kada se to radi na odmeren način. U gestikulaciju se ubraja najpre položaj tela, odnosno držanje, koji često zna da ukazuje na nečiji stav i dosta govore o nečijoj samouverenosti. Dalje, tu su pokreti rukama, među kojima je vrlo važno rukovanje, koje takođe zna da bude nešto na osnovu čega se može formirati prvi utisak.

Umerena gestikulacija rukama odlična je kada želite da vas neko zapamti, odnosno da zapamti ono što mu govorite. Na posebnom mestu se nalazi lice – koje toliko toga može reći i bez reči. Osmeh je tu da iskaže naš pozitivan stav, i pokretač istog kod sagovornika. Takođe, mimika, pomeranje obrva, širenje zenica u bilo koje grimase u ulozi su da sagovorniku daju informaciju više.

Da biste unapredili komunikaciju sa drugima, pročitajte više o govoru tela 

Danas se sve više pažnje posvećuje komunikaciji, pa postoje čitavi programi o tome kako da je za unapredimo. Razumevanje verbalnog i neverbalnog je osnova. Suština tih programa je da postanemo svesni govora tela i da saznamo kako ga ciljano možemo iskoristiti u nekim situacijama. Da bismo ovladali veštinom uspešne komunikacije sa drugima, potrebno je da znamo koji su to ključni elementi uspešne gestikulacije i govora tela. Cilj je da kontrolišemo svoje telo prilikom govora i da ostavimo jak utisak na druge. Ukoliko prepoznajete da možete napredovati u pogledu komunikacijskih veština, pročitajte više o govoru tela i saznajte šta je to na šta treba obratiti pažnju i usvojiti.

Naučite da prepoznate govor tela i kod sebe i kod drugih

O svemu ovome ljudi su počeli najviše da se interesuju u situaciji kada treba da idu na razgovor za posao. U tim situacijama razgovaraju pre svega sa menadžerima ljudskih resursa, koji procenjuju svaki gest i koji se razumeju u verbalnu i neverbalnu komunikaciju. I tako smo malo pomalo postajali svesni kako je prilikom razgovora dobro postaviti ruke, gde treba gledati, na kojoj udaljenosti biti, koliko biti ozbiljan ili se smejati.

Šta koji pokret tela znači, svesno ili nesvesno napravljen, može da otkrije nešto što nam je u komunikaciji vrlo značajno – a to je lični stav govornika, i donekle deo ličnosti. Svaki pokret ili položaj tela ili lica imaju svoje značenje – i to je nešto što se uči, samo su nam potrebne neke smernice na šta treba usmeriti pažnju. Da počnemo od blizine između sagovornika, za koju je odmah važno napomenuti da se njeno poimanje razlikuje od kulture do kulture.

Osim što u poslovnom bontonu postoji tačno propisana udaljenost koja se smatra pristojnom, bliskost odnosno udaljenost u komunikaciji govore i o naklonosti. Dalje, spuštanje glave i izbegavanje kontakta očima može označavati da sagovornik nešto krije ili u nešto nije siguran. Manje-više svima poznata stvar jeste to koliko je važno da nekome gledamo u oči – to je znak da nekoga pažljivo slušamo, što otkrivaju naše zenice, čije se širenje povezuje sa izražavanjem zainteresovanosti.

Položaj ruku, gest koji nosi određena značenja

 Kada prilikom govora energično mašemo rukama, to može nositi i negativnu konotaciju – sagovornik se može usredsrediti samo na to, a ne na ono što govorite. Takođe, mnogima to deluje vrlo napadno. Skrštene ruke mogu biti znak stidljivosti, dok s druge strane , kada su uz to noge raširene u ravni s ramenima, to označava odlučnost i autoritativnost. Nervoza se prepoznaju ako govornik cupka nogom i često premešta težište s jedne na drugu. 

Da bismo unapredili svoje veštine u komunikaciji, moramo biti svesni onoga što mi u govoru poručujemo svojim telom, i da svakodnevno radimo na uvežbavanju kontakta očima i gestovima koji nam nedostaju da bismo na druge ostavili utisak koji želimo.

Categories: Život