G17Plus – business portal

Vesti iz business sveta

Osiguranje od autoodgovornosti kao usluga kojom se štite vozila i lica

Usluge osiguravajućih kompanija predstavljaju način da se obezbedi pokriće mnogobrojnih rizika, kako u sferi života, tako i poslovanja, zaštite imovine i dragocenosti. To je način da se umanje moguće negativne posledice koje prouzrokuju neočekivane, iznenadne i neželjene okolnosti, kao i da se nastali troškovi nadoknade od strane osiguravajućeg društva, umesto samostalno.

Osiguranje od autoodgovornosti predstavlja važan element zaštite vozila drugih učesnika u saobraćaju koja nisu kriva, odnosno izazvala nezgodu, a pretrpela su određenu fizičku, materijalnu ili drugu procenjenu štetu. Oblast zaštite vlasnika i samih vozila veoma je značajan deo usluga osiguravajućih kompanija, i autoodgovornost je segment koji je obavezujući, odnosno polisa se kupuje na osnovu dejstva sile zakona, za sve vrste motornih prevoznih sredstava.

Osiguranje od autoodgovornosti štiti druge učesnike, treća lica i njihova vozila

Nadoknada troškova usled nezgode može biti veoma teška i nelagodna, s obzirom da se često javljaju i fizičke posledice, potrebe za oporavkom i visoki novčani izdaci. Zbog toga, osiguranje od autoodgovornosti koncipirano je na način da zaštiti nedužne učesnike u saobraćaju, odnosno lica i vozila kojima je pričinjena materijalna i druga šteta. Konkretno, vozilo na koje glasi polisa za osiguranje od autoodgovornosti dužno je da nadoknadi troškove popravke drugim vozilima, kojima su naneta oštećenja.

Iz osigurane sume izazivača nezgode, vrši se pokriće štete licima kojima su nanete različite posledice. Sve to veoma je efikasno i odgovorno, s obzirom da bi u suprotnom taj iznos trebalo da nadoknadi samo lice koje je krivo, odnosno iz sopstvenih sredstava i budžeta. Umesto toga, polisa za osiguranje od autoodgovornosti obezbeđuje brzu i laku isplatu nedužnim oštećenim licima, a pruža podršku i osiguraniku, s obzirom da umesto njega isplaćuje često izuzetno visoke sume novca za popravku vozila.

Zakonska obaveza koja se mora ugovoriti u skladu sa propisima

Polisa za osiguranje od autoodgovornosti jedan je od osnovnih dokumenata neophodnih prilikom registracije vozila, jer u suprotnom nije moguće dobiti saobraćajnu dozvolu, niti tablice za legalno kertanje na putevima. Kao zakonska obaveza, osiguranje od autoodgovornosti glasi na samo vozilo i ugovara se i prilikom promene vlasništva, a koliko ima veliki značaj potvrđuje i činjenica da je jedan od osnovnih dokumenata u brojnim drugim procedurama. Naime, prilikom apliciranja za „zeleni karton“ i prelazak određenih regionalnih granica, osnovni dokument pored saobraćajne dozvole jeste i polisa za osiguranje od autoodgovornosti.

Takođe, u slučaju dokazivanja određenih prava i obaveza u saobraćaju, kao i prilikom redovne kontrole ispravnosti, pregleda i u slučaju zaustavljanja, polisa za autoodgovornost predstavlja jedan od ključnih potrebnih dokumenata. Sve to, potvrđuje izuzetan značaj koji danas ima osiguranje od autoodgovornosti, kao obaveza koja se mora ugovoriti na osnovu dejstva sile zakona i bez odlaganja. Iznos premije za osiguranje koja treba da bude uplaćena zavisi od performansi, godišta i drugih karakteristika vozila, pa cena može biti na različitom rangu od jednog do drugog slučaja.

Polisa za osiguranje od autoodgovornosti predstavlja dokument koji ima veliku vrednost i potvrđuje zaštitu drugih učesnika i trećih lica u slučaju nezgoda koje može izazvati osigurano vozilo. Zasniva se na uplati premije osiguravajućoj kompaniji po osnovu dejstva sile zakona, kao deo odgovornog ponašanja i održivosti.

Categories: Poljoprivreda, Zdravlje

Tags: