G17Plus – business portal

Vesti iz business sveta

Koje uštede daje cena čišćenja dpf filtera za vozila i njihove vlasnike?

Dpf filteri predstavljaju bitan deo svakog modernijeg automobila, a zakonska obaveza njihove ugradnje datira od pre 14 godina, tačnije predviđena je propisima iz 2009. godine. Kao element koji olakšava pročišćavanje izduvnih gasova i emitovanje manjeg obima u okruženje, od izuzetnog značaja je da dpf filter uvek bude u ispravnom stanju, redovno servisiran i održavan od strane najboljih stručnjaka u ovoj oblasti.

Cena čišćenja dpf filtera veoma je povoljna, a obezbeđuje čitav niz prednosti i dobrih strana, kako bi uvek bili u maksimumu radnih performansi, a vozilo kretalo po putevima uz odgovoran odnos prema prirodi. Za svega nekoliko hiljada dinara, jednostavna procedura skidanja, čišćenja i vraćanja u prvobitni položaj dpf filtera obezbeđuje se njihov dug rok neometane upotrebe i bez bilo kakvih iznenadnih okolnosti i dodatnih troškova.

Cena čišćenja dpf filtera pruža njihovu dugovečnu upotrebu i ispravnost

Sistem dpf filtera predstavlja neizostavan deo automobila uz koji će izduvni gasovi biti maksimalno prečišćeni, manjeg obima i uz čestice koje će se zadržati na površini, a ne ispustiti u atmosferu. Cena čišćenja dpf filtera direktno produžava vek njihove upotrebe, zahvaljujući čemu je potrebno samo periodično servisiranje, bez zamene delova. Konkretno, sistem se održava tako što nakon signaliziranja koja se manifestuje lampicom u vozilu, vrši se skidanje delova, rasklapanje, pranje filtera, njihovo sušenje i povratak u prvobitni položaj.

Za nekoliko hiljada dinara, produžava se mogućnost njihovog neometanog korišćenja duži vremenski period, u odnosu na zanemarivanje funkcije i stepena zaprljanosti. Sve to, važno je i sa apsekta nameta drugih troškova, jer u slučaju neredovnog čišćenja dpf sistema filtera može doći do prekida funkcija motora, kao i potreba za zamenom ostalih delova na vozilu.

Cena čišćenja dpf filtera podstiče odgovornost i daje finansijske uštede

Već je istaknuto cena čišćenja dpf filtera predstavlja neznatan novčani izdatak u poređenju sa benefitima koje pruža periodičnom realizacijom u proverenom i najboljem servisu. Kako cena čišćenja dpf filtera iznosi svega nekoliko hiljada dinara, tačnije između 5.000 i 10.000 u zavisnosti od stepena zaprljanosti i stanja, a novi filteri i do 20 puta više, jasno je da se radi o sjajnim finansijskim uštedema. Umesto da dođe do potrebe za zamenom kompletnog sistema dpf filtera, redovno održavanje uz proveru stepena zaprljanosti i detaljno pranje, obezbediće značajne finansijske uštede.

Takođe, automatska regeneracija koju vrši samo vozilo pri brzini od oko 60 kilometara na čas i 3.000 obrtaja rada motora, značajno olakšava naknadni proces čišćenja i produžava vek upotrebe, ali se servisiranje ne sme zanemariti. Važno je istaći i da cena čišćenja dpf filtera predstavlja nizak trošak za koji se izdvaja danas, da bi se dugi niz godina obezbedilo zadovoljstvo vlasnika. Izuzetno bitno je i istaći da redovno čišćenje dpf filtera pokazuje i odgovornost u saobraćaju,  posvećenost ekologiji i održivosti.

Cena čišćenja dpf filtera predstavlja nizak novčani izdatak od nekoliko hiljada dinara, za koji se dobija niz benefita u pogledu odgovornosti, održivosti i finansijskih ušteda. Redovan servis dpf filtera pruža njihovu dugovečnu upotrebu bez zamene delova i kompletnog sistema, što daje neverovatne finansijske uštede i benefite.

Categories: Poljoprivreda

Tags: