G17Plus – business portal

Vesti iz business sveta

Sudski tumač u Novom Sadu, važan saradnik za realizovanje mnogih poslova

Novi sad je jedan od najvećih industrijskih centara, ima svoj univerzitet i odličnu putnu vezu kako sa čitavom zemljom tako i sa inostranstvom. Zato i ne čudi što je veliki broj kompanija iskoristilo priliku da sarađuje sa inostranstvom za najrazličitije potrebe.

Iako nije jedini, Nemačka je jedan od najvećih partnera naše zemlje pa je jako puno oblasti u kojima je potrebna pomoć klasičnih prevodilaca, ali i sudskih tumača za nemački i druge jezike iz Novog Sada. 

Ako vam je potreban prevodilac za nemački detaljnije ovde pročitajte i pronađite sve odgovore vezane za ovaj jezik. Neka od najčešćih pitanja su: Kada, zašto i kako obezbediti stručnog prevodioca? Zašto neko insistira da to urade licencirani prevodioci? Koje su njihove prednosti?

Kakva je uloga sudskog tumača u Novom Sadu?

Sudski tumač je licencirani prevodilac koji pečatom i potpisom overava preveden tekst. Licencu dobija od Ministarstva pravde i predstavlja garanciju naše zemlje za tačnost prevoda pa inostrane državne službe ne postavljaju pitanje i prihvataju preveden tekst kao potpuno tačan.

Nije lako postati sudski tumač jer ta osoba mora da ima višegodišnje iskustvo u prevođenju, prolazi posebna testiranja i samo najbolji postaju licencirani prevodioci za potrebe suda.

Ova lica se na prvom mestu bave prevodom svih dokumenata za sudske procese, ali rade i za drugu klijentelu, a sasvim je sigurno kada se traži sudski tumač Novi Sad ima najveće zahteve, a naročito za najtraženije jezike kao što su engleski i nemački.

Pomoć sudskog tumača za nesmetan rad kompanija

Novi Sad ima razvijenu privredu pa i potreba za prevodom dolazi od različitih kompanija. Sa Nemačkom sarađuju i građevinski i transportni i tehnološki sektor, ali i mnogi drugi. Naravno, mnoge kompanije posluju i na engleskom govornom području pa je potreban tumač i za taj jezik.

Licencirani prevodilac za nemački jezik ili neki drugi, sasvim sigurno najviše obaveza ima oko prevođenja poslovne dokumentacije. Ugovori, patenti, licence, osnivački akti…su izuzetno važna dokumenta koja se moraju prevesti neupitno tačno, bez dileme i zablude pa se u ovim slučajevima mora iskoristiti pomoć sudskog tumača, a ne samo klasičnog prevodioca.

Čak i kada firma ima svoje prevodioce, mora po potrebi angažovati sudske tumače koji će po potrebi prevesti neka dokumenta, a ostatak će biti klasično preveden. To znači da prevodioci pomažu administraciji, a naročito sektoru koji je usmeren na spoljnu trgovinu.

Pošto prevodilac za nemački ili neki drugi jezik prevodi samo jedan jezik morate pronaći prevodioca za konkretne potrebe i on će omogućiti dvosmeran prevod – prevešće dokumenta na stranom jeziku, ali i da ona sa domaćeg prevodi na strani.

Reč je o izuzetno stručnim osobama koje nemaju problem sa tumačenjem najsitnijih detalja i razumevanja oblasti koja se prevodi što nije uvek lako, naročito kada su u pitanju usko stručni termini.

Treba istaći važnu činjenicu da sudski tumači rade i usmeno prevođenje.

Upravo ovakva mogućnost osigurava da svaka kompanija ima nesmetanu komunikaciju u kojem god ona obliku bila, potpuno tačnu što je osnovni preduslov za normalno funkcionisanje svake kompanije.

Klinički centar Vojvodine lakše koristi usluge prevodioca i sudskih tumača

Državna medicinska ustanova kakav je Klinički centar Vojvodine sasvim sigurno ima kontinuiranu saradnju sa susednim zemljama, ali i evropskim i svetskim medicinskim centrima.

Ipak, koliko god neki tekst bilo jednostavno razumeti ili prevesti klasično, medicinska dokumentacija, nova otkrića u medicini, terapijske procedure i preporuke ipak moraju biti 100% tačne, a to može da omogući samo sudski tumač. Novi Sad i iz ovog razloga ima možda i najveću mrežu prevodilačkih agencija u našoj zemlji, a zahtevi konstantno rastu.

I privatni medicinski centri, ali i pojedinci iz glavnog grada severne pokrajine šalju različite tipove medicinske dokumentacije, ali i primaju dokumenta na stranim jezicima pa je važno da lečenje započnu na tačnim podacima.

Srednjoškolski i univerzitetski centri često trebaju overen prevod

Razmena studenata ili odlazak na školovanje u inostranstvu podrazumeva dosta komunikacije sa ambasadom, dobijanje viza i komunikaciju sa školskom ustanovom.

Novi Sad pruža puno prilika za one koji bi da se usavrše u našoj zemlji, ali je i odlična stepenica ka nastavku obrazovanja u inostranstvu. U tu svrhu se moraju overiti lična dokumenta, ali i stečene diplome i kvalifikacije.

I u našoj zemlji sve sva zvanična dokumenta iz inostranstva moraju prevesti na srpski jezik i imati overu sudskog tumača da bi ih priznale zvanične institucije i priznale kao stečeno obrazovanje.

Sudski prevodioci za nemački imaju najviše posla kod zaposlenja u inostranstvu

Veliki broj naših građana traži posao u inostranstvu, a najčešće u Nemačkoj koja uvek traži radnike medicinske struke, vozače, pomoćne radnike, radnike građevinske struke…

Zbog toga kada se traži „sudski tumač Novi Sad“, licencirani prevodioci imaju puno zahteva iz ove oblasti. 

Koliko vremena treba za prevod za nemački možete saznati ukoliko se obratite prevodilačkoj  agenciji ABC prevodi, kao i  druge informacije koje vas mogu zanimati, na jednom mestu, uz najpovoljnije cene.

Overen prevod treba i za ove poslove

Zbog potrebe overavanja ličnih dokumenata i medicinskih podataka, većina sportista mora da iskoristi pomoć sudskog tumača i da tako sportsku karijeru nastavi u inostranstvu bez ikakve zabune.

Usmen licencirani prevod se radi i kod sudskih sporova, ali i sklapanja bračne zajednice sa licima koji nisu naši državljani

Još je puno primera kod kojih se koriste usluge sudskih tumača i prevodilaca za nemački, engleski, ali i jezike zemalja u okruženju. Primetan je trend rasta potreba pa je sve više poslova u kojima je važno imati stručan prevod brzo i efikasno.

Novi Sad se konstantno razvija sa sve većim rastom broja stanovnika. Veća otvorenost zemlje ka inostranstvu, češće putovanje i sarađivanje sa zvaničnim institucijama je učinilo da Agencije za prevođenje imaju jako puno posla za sve više stranih jezika.

One zapošljavaju i sudske tumače koji brzo i efikasno prevode dokument i overavaju ga ili overavaju postojeći prevod ako smatraju da je urađen perfektno. Prevod rade i po hitnom postupku „danas za sutra“ ili „danas za danas“. Vaše je samo da pošaljete dokumenta i naznačite u kom roku vam trebaju.

Na taj način ne postoji jezička barijera, a svaki stanovnik Novog Sada i ostatka zemlje ima mogućnost da ga jasno razumeju i pravilno shvate gde god da se obrati.

Categories: Život