G17Plus – business portal

Vesti iz business sveta

Sušenje i baliranje sena

Dobri uslovi življenja i ishrane ključni su za rast i razvoj stoke. Za jaku i zdravu stoku naravno potreban je odgovarajući tretman. Iz tog razloga potrebno nam je dostra strpljenja i adekvatno angažovanje koje podrazumevaju pre svega vreme, trud pa i velika ulaganja. 

Danas je sve manje interesovanja za poljoprivredu, pa samim tim i ono osnovno znanje iščezava, tako imamo situaciju da mlađe generacije ne prave razliku između sena i slame. 

Seno nije isto što i slama. Slama predstavlja obrana i izmlaćena osušena stabla svih poljskih kultura. Ukratko slamu čine osušene stabljike žitarica kao što su pšenica, ječam, raz, ovas itd. Te stabljike koje su ostale, koje zapravo predstavljaju slamu su lošijeg kvaliteta i nisu najbolja opcija za životinje, nisu zdrave. Slama se skuplja u bale i uglavnom se koristi kao prostirka za domaće životinje, koristi se u proizvodnji papira, građevinskog materijala, kao biogorivo i slično. Sve u svemu u poljoprivrdi slama nam služi kao podloga za životinje. S druge strane imamo seno koje se koristi u ishrani u životinja. Pravi se od krmnog bilja, pre svega od trave ali i deteline koje su pokošene i osušene na vazduhu. Za pravilan kako rast tako i razvoj životinja potrebno nam je krmno bilje koje upravo sadrže sve neophodne sastojke kao što su proteini, minerali, vitamini, masti i ugjeni hidrati. Seno upravo to sve poseduje samo je pitanje koliki procenat čega sadrži. Koliko će seno čega sadržati zavisi od nekoliko faktora koje se pre svega vezuju za to na koji je način seno tretirano, koji su faktori na njega uticali prilikom sušenja kao i sam način skladištenja. 

Proizvodnja sena uspeva u dovoljno vlažnim dolinama i poljima sa umereno kontinentalnom klimom, takođe imamo ga u planinskim kotlinama i šumskim proplancima. Seno se kosi ručno uz pomoć kose ili mašinski. Ručno se skuplja uz pomoć vila ili uz pomoć mašine. Dakle seno dobijamo sušenjem biljaka prirodnim putem, dakle putem sunca i vazduha. Kako bi se seno pravilno osušilo potrebno je da se prevrće i rastura. Sakupljači sena su tu kako bi prevratili seno radi efikasnijeg sušenja. Bilo kako bilo seno nam je jako bitno jer da bi kopitari i preživari poput krava, koza, konja i ovaca imali pravilnu ishranu upravo im je neophodno seno.

Baš kao što smo pomenuli kako bi se seno pravilno osušilo potrebno je da se prevrće i rastura. Rasturači sena služe za rasturanje otkosa (red) sa ciljem bržeg sušenja sena. 

Baliranje sena se vrši u četvrtastom ili vljkastom obliku. Posednjih par godine sve popularniji je valjkasti oblik iz praktičnih razloga, seno se manje truni i manje su šanse da se pojavi buđ. 

Prednosti sena su višestruke, a najznačajnija je upravo to što seno predstavlja ishranu u toku čitave godine pogotovo u zimskom periodu kada izostaju zeleni pašnjaci. Iz tog razloga kvalitet sena je jako značajan. Ono što doprinosi kalitetu sena jeste pravilno sušenje, prikupljanje, baliranje i na kraju skladištenje. Sve faze se nadovezuju jedna na drugu, podjednako su bitne i važno je odraditi ih kako treba.

Categories: Poljoprivreda

Tags: , , ,