G17Plus – business portal

Vesti iz business sveta

Zašto je neophodno ugovoriti osiguranje

Kao što sama reč kaže, osiguranje purža sigurnost, relaksaciju, bezbednost i osećaj rasterećenosti. U pogledu praktičnog značaja, osiguranje obezbeđuje nadoknadu niza troškova u slučaju dolaska do nezgode, nesrećnog slučaja, kao i iznenadnih okolnosti u kojima se javljaju obimni gubici i snažne posledice. 

Ugovaranje za različite vrste osiguranja vrši se po sili zakona, odnosno u skladu sa procedurama i pravilnicama koje su nezaobilazne, ali i na dobrovoljnoj osnovi. Na primer, dok je kasko osiguranje za vozila dobrovoljno, osiguranje od autoodgovornosti je obaveza za svako prevozno sredstvo. Pored toga, putno osiguranje, životno i mnoge druge vrste, klijenti biraju zbog širokog spektra koristi koje dobijaju u slučaju nezgode, ili sa protokom vremena. 

Nakodnada troškova usled nezgode koju pokriva osiguranje

Jedan od primarnih razloga iz kojih se ugovara osiguranje, jeste da bi se nadoknadili brojni troškovi koje mogu prouzrokovati saobraćajne nezgode. Naime, obavezno osiguranje od autoodgovornosti se realizuje prilikom registracije, uz uplatu odgovarajuće premije i taksi. Zatim, ukoliko dođe do nezgode, osiguranje od autoodgovornosti nadoknađuje sve troškove na vozilu i direktno licu koje je oštećeno prilikom udesa. To se zatim dokumentuje i sve preko osigurane sume naplaćuje od vlasnika vozila koje je prouzrokovalo nezgodu. 

Kasko osiguranje je na dobrovoljnoj osnovi, i takođe nadoknađuje troškove prilikom udesa i drugog mehaničkog oštećenja vozila, iz osigurane premije. Razlika je to što kasko osiguranje nadoknađuje troškove i na vozilu koje je prouzrokovalo nesreću, kao i drugim učesnicima i trećim licima. Putno osiguranje je vrsta koja se ugovara prilikom čestih putovanja u inostranstvo, jer se na taj način dobija sigurnost pokrivanja svih troškova u slučaju nezgode i povrede. Na taj način, bolnički troškovi, specijalni pregledi i tretmani, prevoz, administracija i mnogo toga drugog, nadoknađuje se iz osiguranja, uz priloženu dokumentaciju. 

Osećaj sigurnosti, bezbednosti i rasterećenosti

Veoma je značajno da se u saobraćaju postupa pažljivo, uvek vozi umereno u skladu sa ograničenjima, kao i sa potpunim prilagođavanjem stanju na putevima. Ipak, kako se mogu dogoditi i neke nepredviđene okolnosti, neočekivane situacije i reakcije drugih učesnika koje nisu pod našom kontrolom, može doći do nezgode. Osiguranje pruža osećaj sigurnosti i bezbednosti, da i u slučaju da dođe do nesrećnog slučaja postoji mogućnost nadoknade prouzrokovanih troškova. Najvažnije je sačuvati ljudski život, zdravlje i u slučaju povrede obezbediti brzo ozdravljenje, što uz putno osiguranje postaje brže i lakše. 

Pored toga, novčani izdaci da bi se sanirale štete na vozilima svih učesnika mogu biti neverovatno visoki, procedure dugačke i čekanje za popravke zahtevati još više vremena. Zbog svega toga, kasko osiguranje, kao i osiguranje od autoodogovornosti ukoliko se ugovori kod agencije ili društva, može učiniti da se veliki broj procedura ubrza. Na taj način, naplata štete može se realizovati za svega nekoliko dana, što će učiniti da se brzo izvrše potrebne popravke i vozila dovedu ponovo u upotrebno stanje. 

Mnogo je razloga zbog kojih je neophodno ugovoriti osiguranje, bilo da je u pitanju vrsta koja se vezuje za nadoknadu troškova licima, ili u vezi sa automobilima, delatnostima, elementarnim nepogodama i generalnom životom i poslovanjem. Kasko osiguranje pruža olakšice nadoknade troškova na vozilima usled nezgode, dok osiguranje od autoodgovornosti kao obaveza svakog vlasnika pokriva sve izdatke za štetu nastalu na prevoznim sredstvima lica koja nisu kriva. Putno osiguranje čini da se otputuje sa dozom opuštenosti, jer u slučaju nesrećnih okolnosti osiguravajuće društvo pruža potrebne usluge zbrinjavanja pacijenata, uz nadoknadu troškova. 

Categories: Život