G17Plus – business portal

Vesti iz business sveta

Košenje i baliranje deteline

Zbog čega je bitno pravilno košenje deteline? Pravilno košenje lucerke jako je bitno jer ima ogroman uticaj na prinos i uopšte kvalitet krme deteline i njenu dugovečnost. Osim pravilnog košenja na kvalitet krme deteline utiče i sama sorta, izbor parcele, ali  i pravovremenost određenih agrotehničkih mera. Najbolji mogući odnos između visine prinosa i kvaliteta krme odredićemo ukoliko pravilno odredimo vreme košenja. 

Lucerku ili detelinu najbolje je kositi u onom trenutku kada je izvesno da ćemo dobiti najveći prinos biljne mase, najbolje hranljive vrednosti a uz sve to da dužina iskorišćavanja deteline nije dovedena u pitanje. To se zapravo postiže kosidbom početkom cvetanja kada je 10% cvetalih biljaka. Preporuka je da razmak između košenja ne bude kraći od mesec dana kako bi bilo dovoljno vremena da se u listu sintetišu dovoljne količine organske materije za narednu regeneraciju i samu ishranu korena. 

Ukoliko lucerku pokosimo ranije nego što treba to se može negativno odraziti na vitalnost i dugovečnost biljaka. Prerano košenje lucerke može se negativno odraziti i na razvoj rizobijalnih bakterija. Ako sa košenjem okasnimo dobijamo nešto veći prinos biljne mase i usev generalno ima duži vek iskorišćavanja ali kvalitet same krme je lošiji. Rotacione kosačice generalno kose sve vrste trava, pa i detelina, livada i slično. Zahvaljujući podesivosti visine košenja i visoko kvalitetne visine rezanja, hranljive vrednosti biljaka ostaju sačuvane. 

Drugi otkos deteline u godini zasnivanja lucerišta vrši se u poslednjoj dekadi avgusta a onaj poslednji krajem vegetacije. U vreme zasnivanja lucerke na samom početku razvoja iste korovi mogu naneti veliku štetu. Ako primetimo da je razvoj korova intezivan može se pristupti ranijem košenju kako bi suzbili suzbijanje korova. Ono što je bitno da napomenemo jeste i to poslednje košenje u jesen zato je jako bitno odrediti tačno vreme tog košenja. S obzirom na činjenicu da se u tom nekom periodu biljka priprema za prezimljavanje poslednji otkos mora se desiti 50 dana pre nastupa jesenjih mrazeva. Na taj način obezbeđujemo period koji je potreban korenu i krunicama da se obezbede hranom za prezimljavanje i početak vegetacije u proleće. Uvijači bala se dosta koriste među poljoprivrednicima. Generalno deteline se umoravaju u bale jer na taj način se održava njihova svežina. 

Postoji dosta motalica za bale na našem tržištu i moramo priznati da je njihova primena na našim njivama sve učestalija. Opšta preporuka poljoprivrednicima jeste da dva sata nakon baliranja omotaju bale folijom  jer generalno bez toga može da se desi da se bala deformiše i da krene proces fermentacije koja može našteti silaži. Ovako kada se bala omota folijom ona fermentira u sopstvenom soku bez prisustva vazduha i tako generalno može dosta da stoji i kada se otvori zelena masa i dalje miriše na sveže. Ovaj princip priprema bala uvijenih u foliju preporučljivo je za manja gazdinstva koja su u stanju da proizvedu do 500 bala. Ono što je bitno da napomeniemo jeste da se bale trave, deteline, sena, slame obmotavaju sa najmanje šest slojeva folije dok kukuruzna silaža, mleveno zrno kukuruza i repin rezanac sa osam slojeva. 

Categories: Poljoprivreda

Tags: , , ,